Doelstellingen

Op 25 oktober 1985 is de Mr. Huber Stichting opgericht als voogdijorganisatie voor al die kinderen die nergens anders konden worden opgevangen en die zonder deze organisatie nooit een goede verzorging en een kans op een menswaardig bestaan hadden gehad. Vanaf 1995 is de Mr. Huber Stichting zich steeds meer gaan richten op kinderen met een verstandelijke-/ geestelijke beperking.

Omdat dit lot vaak kinderen trof met een beperking, de Mr. Huber Stichting zich letterlijk dag en nacht voor ze in kon zetten, heeft zij in de afgelopen decennia veel kennis, ervaring en een heleboel randvoorwaarden opgebouwd waar nu niet alleen de eigen kinderen maar ook volwassenen met een beperking gebruik van kunnen maken. We mogen niet vergeten dat er niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassen met een beperking, weinig voorzieningen zijn die hen het leven gemakkelijker kunnen maken.

De Mr. Huber Stichting kan deze voorzieningen bieden, aan zowel kinderen als volwassenen met een beperking en kan daarmee zelfstandig inkomsten ten behoeve van haar kinderen genereren. Wij kunnen alleen maar blij en dankbaar zijn dat we in de loop der jaren, steeds meer mensen, jong en oud, konden bereiken en ondersteunen. De Mr. Huber Stichting niet meer weg te denken uit de samenleving!

Op deze website kunt u uiteraard uitgebreide informatie over onze doelstellingen vinden:

  • Het uitoefenen van voogdij over minderjarigen in de leeftijdsklasse van 0-21 jaar.
  • Het treffen van voorzieningen voor kinderen met een beperking in de leeftijdsklasse van 5-18 jaar,
  • Het bieden van 24-uur zorg voor jongvolwassenen met een (ernstig) meervoudige beperking
  • Self-supporting. Lees meer onder¬†Verhuur