Hubstina School

Onderwijs is de basis van succesvol en gelukkig leven in de maatschappij. In onze school hebben we in de afgelopen jaren, dat juist aan die groep kinderen kunnen bieden die daar anders geen toegang toe hadden gehad.

Dat betekent dus dat veel kinderen zonder deze school hun leven lang buitenspel hadden gestaan en geen kansen hadden gehad om aansluiting in de maatschappij hadden te vinden! De Hubstina School is voor haar leerlingen de enige mogelijkheid om aan dat uitzichtloze vooruitzicht te ontsnappen.

De in het jaar 2000 opgerichte Hubstina School is een van de succesvolste afdelingen op het terrein van het Hubstina Centrum, een school met een belangrijke missie: we zien het namelijk als onze taak om de kinderen die hiernaartoe komen, voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij.

Dat er behoefte is aan onze aanpak, bewijst wel de enorme groei die we in de afgelopen 10 jaar hebben doorgemaakt. We hebben ons leerlingenaantal in de afgelopen jaren meer dan kunnen verdubbelen, van 9 in 2000 tot 20 in 2013.

Maar niet alleen het stijgende leerlingenaantal bevestigt ons gevoel dat we op de goede weg zitten, want door de intensieve begeleiding en de gezonde, voedzame maaltijden die we onze kinderen kunnen bieden, zijn er al velen in geslaagd om door te stromen naar hogere leerniveaus en hebben we samen met hen hun kansen in het leven kunnen vergroten!