Geschiedenis

De initiatiefnemer van onze stichting is de kinderrechter Mr. Cees Huber. Tijdens zijn werk werd hij dagelijks geconfronteerd met de hartverscheurende problemen waar kinderen, waarvoor niemand kon of wilde zorgen, tegen aanliepen.

De Surinaamse wetgeving voorzag namelijk in de mogelijkheid om een voogd te benoemen nadat ouders uit de ouderlijke macht waren gezet.

Vooral als ze gehandicapt, moeilijk konden leren of seksueel misbruikt waren, was er niets of niemand die zich hun lot aantrok, zulke kinderen gingen een mensonwaardig bestaan tegemoet.

Omdat Mr. Cees Huber de schrijnende toestanden waarin de getroffen kinderen moesten opgroeien, niet langer wilde accepteren, besloot hij om een werkgroep op te zetten die met een oplossing moest komen. Uit deze werkgroep is in 1985 de Mr. Huber Stichting ontstaan.

Mr. Cees Huber is de geestesvader. Helaas, mocht hij de de vruchten van z’n inzet niet aanschouwen – vlak voor de officiële oprichting van de stichting kwam hij te overlijden. Als eerbetoon werd de stichting naar hem vernoemd.

Op 10 juli 2015 is onze dependance te Commewijne geopend. Na hun 18e kunnen kinderen met een beperking vaak nergens terecht. Om een groot gat op te vullen, zijn we hier begonnen met een 24-uurs opvang voor jongeren met een beperking. Ook bieden wij dagopvang. We zijn begonnen met 6 kinderen en inmiddels wonen er 10 jongvolwassenen intern.