Dagopvang

In het Hubstina Centrum biedt de Mr. Huber Stichting kinderen met een beperking de mogelijkheid voor dag- of weekopvang. Of iemand in aanmerking komt voor plaatsing, wordt bepaald door het Medisch Opvoedkundig Bureau of het Pedologisch Instituut, twee instanties waar het Hubstina Centrum intensief mee samenwerkt.

De kinderen die hier gebruik van maken zitten in leeftijd 5-18 en zijn volop in ontwikkeling! Omdat deze kinderen allemaal een meervoudige beperking hebben, zijn er naast het Hubstina Centrum maar weinig voorzieningen waar ze op terug kunnen vallen.

Onze organisatie weigert echter om deze kinderen aan hun lot over te laten en garandeert dat ze altijd kunnen rekenen op de intensieve, zorgzame begeleiding van onze leidsters en een lekkere warme maaltijd. Bovendien hebben de kinderen hier ook toegang tot het onderwijsprogramma van de Hubstina School , een groot deel van de kinderen dat hier wordt opgevangen, maakt daar gebruik van. In ons centrum doen we er dag in dag uit alles aan om de kansen van deze kinderen, ondanks hun beperking, te vergroten en ze daarmee uitzicht te bieden op meer levenskwaliteit.

Daarom bieden we onze kinderen ook therapiën aan om ze extra te ondersteunen. Daarbij moet u denken aan logopedie en fysio-/ ergotherapie! Een voorbeeld daarvan is het Zwemmen op donderdagmiddag!

Omdat er in Suriname maar weinig instanties en voorzieningen zijn waarop deze kinderen op terug kunnen vallen, komen de meeste van hen bij ons terecht. Iedere dag vullen 40 kinderen het Hubstina Centrum met leven, 18 van hen maken gebruik van de weekopvang en gaan alleen in het weekend naar huis.

De weekopvang is een duidelijk bewijs hoe hard onze organisatie nodig is. De ouders van de kinderen die hiervoor in aanmerking komen, wonen vaak zo ver weg dat ze ‘s avonds niet terug naar huis kunnen. Helaas zijn er voor deze ouders en kinderen geen andere instanties beschikbaar die een opvangmogelijkheid dichterbij hun vertrouwde omgeving kunnen aanbieden.