Aangepast vervoer

Veel van de kinderen die onze Hubstina School of de dag-/ weekopvang bezoeken hebben zelf geen mogelijkheid om hier te komen. De afstanden zijn groot en er is vaak geen instantie zoals de Mr. Huber Stichting in hun buurt waar ze anders terecht kunnen.

De Mr. Huber Stichting is er dus zelf verantwoordelijk voor dat alle kinderen thuis worden opgehaald en naar het Hubstina Centrum worden vevoerd. In samenwerking met het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) vervoert de stichting ook kinderen naar de verschillende opvangcentra en ZMLK (Zeer Moeilijk Lerende Kinderen) scholen in het Centrum van Paramaribo – en natuurlijk ook weer terug naar huis worden gebracht!

Om het onderwijsprogramma ondanks deze grote afstanden toch toegankelijk te houden voor iedereen die dat nodig heeft, is goed vervoer onontbeerlijk. Wanneer we dit Aangepast Vervoer niet zouden kunnen bieden, zou dat voor veel kinderen betekenen dat ze worden uitgesloten van onderwijs, met alle gevolgen van dien! Dit is dus ook een van de taken die wij vervullen omdat de overheid daar geen voorzieningen voor heeft getroffen.

Op dit moment bestaat ons wagenpark uit 4 wagens, waarvan 3 rolstoelvriendelijk zijn. Op deze plaats willen we daarom iedereen bedanken voor hun hartverwarmende inzet om dit wagenpark mogelijk te maken. Stichting Corantijn, Yokohama, Suriprofs en het ministerie van Plos (Planning, Ontwikkeling en Samenwerking), u bent onze helden, u blijft voor altijd in ons hart!

Uiteraard voldoen alle 4 de wagens aan de eisen die worden gesteld aan het vervoeren van kinderen met een lichamelijk-/ geestelijke beperking. Veiligheid gaat natuurlijk ook bij de Mr. Huber Stichting altijd voor alles!