Samenwerk relaties

Stichting Bethesda Suriname:
De Mr.Huber Stichting heeft al een jarenlange samenwerking met Stichting Bethesda, waarbij zij diverse sociale projecten financieel heeft ondersteund. Wij denken b.v. aan:
– Het vervangen van alle lampen in ledlampen (2016)
– Het schilderen van het gebouw 9binnen) (2016)
– Het extra beveiligen van ons terrein door het plaatsen van laser blade op de schutting (2017);
– Het plaatsen van een electrische motor op de bestaande poort en het plaatsen van een schel bij de poort
(2018);
– Het aanschaffen van een boodschappen auto (2019);
– Bijdrage in de nieuwbouw Dependance (2020);
– Bijdrage in de vervanging van de boodschappenauto (2022)
– Bijdrage in de renovatie van het centraal gebouw (2023);

Wings of Support (WOS)

Met Wos bestaat er reeds lang een samenwerking, deze organisatie ondersteunt de stichting zowel materieel
als financieel. Al sinds 2013 sturen zij via de KLM crew ingezamelde kleding, schoeisel, incontinentie- + ontwikkelings materiaal, beddengoed, bad- + handdoeken etc.
De projecten met financiele ondersteuning van WOS: 
-Bijdrage ticket Kenneth Sadimerta voor stage naar Nederland (2013);
– Bijdrage bouw kantoorruimte Hubstinaschool en renovatie bad-+ toilettengroep(2015)
– Bijdrage Bouw en inrichting snoezelruimte en bouw nooduitgang (2016);
– Bijdrage aanschaf verf en schildermateriaal voor de inrichting speelkamer (2017)
– Bijdrage in de herinrichting speeltuin (2018);
– Bijdrage ticket Gerard Kuiper (vrijwilliger) (2018, 2019, 2022 en 2023)
– Bijdrage renovatie Beheerderswoning (2019);
– Bijdrage nieuwbouw Dependance (2020)
– Bijdrage Voedselhulp voor pupillen (2020)
– Bijdrage ticket Saliema Jahangier werkbezoek Nederland (2023)
– Bijdrage renovatie Centraal gebouw (2023).

Grietjebiefonds:
Dit fonds is ook erg begaan met het werk van de stichting, door de jaren heen heeft dit fonds een aantal sociale projecten ondersteund nl.:
– Bijdrage in de renovatie zwembadje (2014);
– Bijdrage in de aanschaf van 12 zitstoelen voor de opvang en een wasautomaat voor Dependance ( 2015);
– Bijdrage vervanging telefooncentrale (2016);
– Bijdrage aanschaf copieerapparaat (2017);
– Bijdrage aanschaf 2 wasautomaten t.b.v Dependance en Centraalgebouw (2019);
– Bijdrage aanschaf 20 stuks schoolmeubilair (2020);
– Bijdrage (deel) aanschaf rolstoelbusje (2021);
– Bijdrage aanschaf 2 pc’s t.b.v. Dependance en het secretariaat (2023)

Betuwe Wereldwijd Nederland:
Betuwe Wereldwijd is een organisatie die beschikt over een werkplaats waarzij gebruikte gereedschappen, naaimachines, breimachines, fietsen en computers opknappen en deze verzenden naar de ontwikkelingslanden. Zo is de Mr.Huber Stichting vaker in aanmerking gekomen voor containers met al deze spullen nl.
– Een 20 ft container met diverse hulpmiddelen (2014)
– Een 20 ft. Met diverse hulpmiddelen, fietsen en fietsonderdelen (2018);
– Een hoeveelheid fietsen en fietsonderdelen (2020);
– Een partij fietsen en huilpmiddelen (2022);
– Een 20 ft.container met diverse hulpmiddelen, fietsen, fietsonderdelen en incontinentie materiaal (2024).

CaritaSu:
Deze stichting ondersteund bejaardentehuizen en/of kindertehuizen in Suriname, zij geven financiële ondersteuning bij renovatie van noodzakelijke voorzieningen voor dit soort instellingen. Op initiatief van de Stichting
Geneeskundig Genootschap Den Haag e.o. en de Vereniging Kenniskring voor Artsen en Apothekers Den Haag e.o., is er in 2019 in nauwe samenwerking met de Stichting CaritaSu een fondsenwervingsactie op touw gezet ten behoeve van de Mr Huber Stichting te Paramaribo.
CaritaSu is onze partner bij fondswerving in Nederland en heeft voor onze projecten nl. nieuwbouw
Dependance Tamaredjo in 2020 en de renovatie van het hoofdgebouw in 2023 als partner opgetreden bij de
organisatie Wilde Ganzen.
Ook hebben zij een financieel adoptieplan opgezet waarbij men kan doneren via het project Child
Welfare Fund. Men kan een bewoner van onze dependance financieel adopteren door
maandelijks/kwartaalbasis of jaarlijks een vrijwillig bedrag over te maken op de rekening van Stichting
CaritaSu t.b.v. de Mr.Huber Stichting. Deze maakt periodiek over op de rekening van de Mr.Huber
Stichting in Suriname.

Let wel: voor fiscale aftrek zijn zij een ANBI stichting!